Zawody przeszły już do historii klubu,
więcej informacji o zawodach „Pół wieku SP2PZH”, które odbyły się 2012-04-29 można znaleźć w stronach podmenu.