Adres do korespondencji:

Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Siedziba koła:

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki
Politechniki Gdańskiej
pokój nr 810

(stary budynek WETI)

 

Opiekun naukowy:
  dr hab. inż. Jarosław Sadowski
     
Prezes:
  Piotr Kolasiński
    kolasinskip9(at)gmail.com
     
Sekretarz:
  Jakub Stępień SQ2PMN
    sq2pmn(at)gmail.com

 

Dzień klubowy:

Niedziela  09:30 – 12:30 (w razie potrzeby dłużej)
(Sporadycznie spotkanie odbywa się w inny dzień lub jest krótsze,
jeśli nie jesteś członkiem koła, a chciałbyś się z nami spotkać prosimy o wcześniejszy kontakt)

E-mail:

kontakt(at)sp2pzh.com

Jak do nas trafić?


Wyświetl większą mapę


Najnowsze klubowe informacje dostępne są na klubowej liście dyskusyjnej. Aby się do niej zapisać należy wysłać e-mail z prośbą na adres: kontakt(at)sp2pzh.com lub zgłosić akces osobiście.


Istnieje również kanał na Signalu dla członków klubu. Aby się zapisać należy wysłać e-mail z prośbą i numerem telefonu na adres: kontakt(at)sp2pzh.com lub zgłosić akces osobiście.


Strona oparta jest o CMS WordPress.
Dla potrzeb koła przystosowano i poprawiono skórkę „Autumn Concept 1.0”, której autorem jest Ed Merritt,
a której tłumaczenie wykonał Adam Klimowski.

Wszelkie uwagi można kierować na adres e-mail koła podany powyżej.