20 czerwca 2015
II Międzyoddziałowe Spotkanie Krótkofalowców Bachorze<– do galerii wydarzeń roku 2015
<– do galerii głównej