Akcja dyplomowa "Jeziora Kaszubskie" – Regulamin

 

diplomKJ

 
     
1.   Program dyplomowy "Jeziora Kaszubskie" prowadzony jest przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH przy współudziale Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.
     
2.   Celem jest promocja Kaszub oraz propagowanie turystyki po Ziemi Kaszubskiej poprzez zachęcanie do organizowania wypraw z amatorską radiostacją nad Jeziora Kaszubskie.
     
3.   Program dyplomowy składa się z dwóch dyplomów podstawowych i nalepek za spełnianie kolejnych warunków regulaminowych oraz wyróżnień specjalnych.
     
4.   Dyplom "Jeziora Kaszubskie" w wersji podstawowej wydawany jest za nawiązanie 20 obustronnych łączności z amatorskimi radiostacjami zainstalowanymi nad różnymi jeziorami położonymi na Kaszubach.
     
  a) Za łączności ze stacjami znad 50 i każdymi następnymi 50 jeziorami przyznawane są nalepki.
  b) Za łączności ze stacjami znad wszystkich Jezior Kaszubskich przewidziane jest Wyróżnienie Specjalne.
  c) Zaliczane są łączności znad jezior o powierzchni powyżej 10 ha z powiatów: bytowskiego, chojnickiego, gdańskiego, kartuskiego, kościerskiego, lęborskiego, puckiego, słupskiego i wejherowskiego zamieszczonymi w Wykazie Jezior Kaszubskich będącym załącznikiem do regulaminu.
  d) Zgłoszenie – wykaz łączności weryfikowane będzie na podstawie kopii dzienników stacji pracujących znad jezior.
     
     
5.   Dyplom "Jeziora Kaszubskie – Wanożnik" (Kaszebscze Jezora – Wanożnik) przyznawany jest dla amatorskiej radiostacji pracującej znad 20 różnych Jezior Kaszubskich.
     
  a) Za pracę znad 50 i każdych następnych 50 jezior przyznawane są nalepki.
  b) Za pracę znad wszystkich Jezior Kaszubskich przyznawane będzie Wyróżnienie Specjalne.
  c) Za pracę znad jeziora rozumie się zainstalowanie stacji nie dalej niż 500 m od linii brzegowej.
  d) Do dyplomu zalicza się praca znad jeziora o powierzchni ponad 10 ha położonego w powiecie bytowskim, gdańskim, chojnickim, kartuskim, kościerskim, lęborskim, słupskim, puckim i wejherowskim zamieszczonym w Wykazie Jezior Kaszubskich będącym załącznikiem do regulaminu.
  e) Jednego dnia liczy się praca tylko znad jednego jeziora.
  f) Stacje pracujące znad jezior proszone są o przesłanie kopii logu na adres sq2jsn@sq2jsn.pl lub pocztą na adres managera programu dyplomowego. Będą one podstawą do zaliczania łączności stacjom ubiegającym się o dyplom Jeziora Kaszubskie.
     
     
6.   Zaliczane są łączności przeprowadzone po 1 stycznia 2007 roku dowolną emisją na dowolnych pasmach amatorskich.
     
7.   Zgłoszenie (wyciąg z logu) należy wysłać na adres managera dyplomów SQ2JSN – sq2jsn@sq2jsn.pl. Od marca 2009 roku dyplomy w wersji papierowej oraz nalepki są bezpłatne.
     
8.   Ostateczna interpretacja regulaminów należy do Managera Programu Dyplomowego Jeziora Kaszubskie.