20 września 2015
20-lecie Koła Krótkofalowców "Błyskawica" Klubu 3 Flotylli Okrętów Marynarki Wojennej SP2PMW<– do galerii wydarzeń roku 2015
<– do galerii głównej