22 -24 czerwca 2012
SN40BAZ (QTH Przywidz) – Stacja okolicznościowa pracująca z okazji
Jubileuszowego Czterdziestego Ogólnopolskiego Przeglądu Turystycznej Piosenki Studenckiej<– do galerii wydarzeń roku 2012
<– do galerii głównej