REGULAMIN ZAWODÓW
(pobierz regulamin w pliku pdf)

 

„Pół wieku SP2PZH”

 

 

  1.Organizator: Międzywydziałowe Koło Naukowe Krótkofalowców Politechniki Gdańskiej SP2PZH i Pomorski Oddział Terenowy PZK.

 

  2. Termin zawodów : 29. kwietnia 2012 r. w godzinach 5 – 7 UTC

 

  3.Uczestnicy: w zawodach mogą brać udział wszystkie licencjonowane amatorskie stacje świata. Za uczestnika zawodów uważa się stację, która przeprowadziła minimum 5 QSO

.

  4. Pasmo:3.5 MHz zgodnie z obowiązującym bandplanem

 

  5. Raporty: Byli i aktualni członkowie klubu SP2PZH podają RS (RST) i liczbę „50” np 59950

Pozostali uczestnicy  – RS (RST) plus nr QSO i skrót województwa, np. 59001F

 

  6. Emisje CW i SSB

 

  7. Łączności: z tą samą stacją można nawiązać po jednej łączności każdą emisją.

 

  8. Punktacja: za QSO na CW 2 p, na SSB 1 p.

 

  9. Mnożnik: mnożnikiem są województwa plus stacje podające w raporcie liczbę 50 liczone tylko raz niezależnie od emisji.

 

10. Klasyfikacja:

A – stacje indywidualne na CW

      B – stacje indywidualne na SSB

      C – stacje indywidualne MIXED

      D – stacje klubowe MIXED

      E – stacje nasłuchowe

 

11. Nagrody:

      za zwycięstwo w każdej kategorii – puchar  i dyplom

      za zdobycie 2. miejsca  – koszulka firmowa ICOMa i dyplom

      za zdobycie 3. miejsca – czapeczka firmowa ICOMa i dyplom

 

     Wśród wszystkich uczestników Zawodów rozlosowane zostaną drobne upominki.

Dziękujemy Pomorskiemu Oddziełowi Terenowemu PZK oraz firmie ICOM Polska za ufundowanie nagród.

 

12. Dzienniki w terminie 7 dni w formie elektronicznej na adres:

 

zawody@sq2jsn.pl

 

Wykaz otrzymanych dzienników będzie sukcesywnie publikowany na stronie organizatora.

 

13. Zawody zostaną rozliczone w terminie 2 miesięcy od ich zakończenia,  ich wyniki opublikowane na stronie http://sp2pzh.cqdx.pl (uwaga zmieniony adres strony!), a nagrody wysłane pocztą.

 

14. Decyzje komisji zawodów są ostateczne.

 

Komisja Zawodów:

Piotr Markowski SP2AYC

Jarosław Tojza SQ2JSN

Arkadiusz  Hojka SQ2NIE